Bemutatkozás

 

Az Aranypatak horgászegyesület 2013 februárjában alakult, 15 alapító taggal. Célunk volt, hogy létrehozzunk egy tavat Nagycenken ahol minden horgász és pihenni vágyó megtalálja a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét. Azóta létrejött a közel 1,5 hektáros tavunk, hivatalos elnevezése szerint a Laposréti-tó. Egyesületünk jelenleg 65 taggal működik, jelenleg tagfelvétel nincs.

Horgászrend

A nagycenki Aranypatak Horgászegyesület 2021. évi helyi horgászrendje

 

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a helyi horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos, illetve horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.

A Helyi Horgászrend megsértőjének (napijegyes horgász esetén is) a területi engedélyét, napijegyét a szolgálatban lévő halőrünk vagy az ellenőrzésre jogosult személy haladéktalanul bevonhatja!

Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt fegyelmi felelősség terheli, az egyesület fegyelmi szabályzatának megfelelően, túl az esetleges hatósági eljáráson.

Minden horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, ellenőrzésre jogosult személy, stb.) bejelenteni! Ennek elmulasztása is vétség!

1). Általános rendelkezések:

A Helyi Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások (telepítés esetén) a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a horgászt a felelősségre vonás alól! Az évi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről a vezetőség szükség szerint intézkedik, és időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.

Tavunkon a horgászrend betartásának ellenőrzését halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseinek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. Az ellenőrzésre jogosult személyek a horgász járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a személy csomagját és ruházatát átvizsgálhatják. Az okmányok átadásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül!

Az ellenőrzésre jogosult a szabálysértésről illetve az azt bizonyító körülményekről, eszközökről hang, kép illetve video felvételt készíthet, amit az eljáró szerv bizonyítékként fegyelmi eljárás során felhasználhat.

A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A megtartani kívánt hal súlyának ellenőrzése kizárólag digitális mérleggel lehetséges, a becslés nem elegendő! Horgásztavunkon a kötelező a halmatrac használata, illetve a horog ütötte seb lefertőtlenítése (sebfertőtlenítő) azoknál a halaknál, amelyeket a horgász visszaenged a vízbe! A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos (szabálysértés). A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben (de nem vödörben, kivéve a csalihalnak szánt egyedeket) kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni tilos! A tóparton a halpucolás nem megengedett!

A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben, Nem dobva, rugdosva akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

A horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épp nem horgászik.

A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal, a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége! Pontatlan vagy gondatlan vezetése, esetleg változtatása eljárás tárgyát képezi.

A tóba idegen vízből származó halat engedély nélkül rakni tilos!

 

2). A horgászat helyi feltételei:

Tavunkon (Laposréti-tó, víztérkód 08-0135-1-5) foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 5 méter távolságot meg kell tartani. A faházas horgászhelyeken bárki horgászhat, de a tulajdonos előjogot élvez! Amennyiben a faház/stég tulajdonosa azt használni kívánja, felszólítására a horgászhelyet el kell hagyni!

Tavunkon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni tilos (kivétel az egyesület saját csónakja)!

Horgászni felnőtt horgásznak, egyidejűleg 2 darab horgászbottal, és botonként 2 darab horoggal, ifjúsági horgásznak és turista horgászjeggyel rendelkezőknek 1 darab bottal, és 2 darab horoggal engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható. A horgászhelyet sötétedés után jól látható fénnyel ki kell világítani.

Ifjúsági horgász 1 darab bottal és 2 darab horoggal horgászhat napkeltétől napnyugtáig.

Gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, 1 darab bottal és 2 darab horoggal napkeltétől napnyugtáig.

Az egyesület horgásztaván 3 ágú horog használata csak műcsalin engedélyezett!

A merítő szák használata kötelező, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal illetve ívó halak fogására használni tilos!

A csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak.

A kifogott hallal szemben kötelező a kíméletes bánásmód! Előírás a kíméletes fárasztás! Szigorúan tilos nagy halakkal állva fényképezgetni, fényképezéskor a hal kopoltyúlemeze alá nyúlni!

A horgász a bevetett készségeitől rövid időre oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, illetve a kapást nem észlelheti, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, halőrnek vagy a szákolás idejére.

Szigorúan Tilos a tóban fürödni, úszni, vízi járművel közlekedni, a tó befagyott jegére lépni! Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat (csak pórázon!), a vízimadarakat és legfőképp a horgászokat ne zavarja. A horgásztóban kutyát fürdetni tilos!

Több horgász egymás melletti horgászata közben, nézeteltérés esetén a követendő dobási irány a tó vasútvonalhoz közeli végét lezáró gáttal párhuzamos képzeletbeli egyenes.

Tavunkon a szoktató és csalogató etetés engedélyezett, de az etetőhajó használata és a behordás bármely formájában tilos!

 

3). Az Egyesület fajlagos tilalmai:

Egyesületünknél védett halfaj a compó. Kifogása esetén kíméletesen visszahelyezendő!

A VÍZTERÜLETEN AZ ORSZÁGOS HORGÁSZREND SZERINTI TILALMI IDŐK ÉRVÉNYESEK!

A pontytilalom 2021. május 3-tól május 30-ig tart, a május 30-i horgászverseny oldja fel! A tilalom ideje alatt egyesületünk napijegyet nem értékesít!

Ezeken felül az egyesület vezetősége a telepítések idejére tilalmi időt rendel el, amiről időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.

 

4). Elvihető halak mennyisége:

Felnőtt egyesületi tagoknak:

Évente (területi jegyenként) 20 db méretkorlátozással védett, nemes hal.

 

Egy horgász részére egy halgazdálkodási vízterületen – ide nem értve az igazoltan elveszett vagy megsemmisült jegy pótlását – egy darab éves területi jegy adható ki.

 

Hetente 5 db méretkorlátozással védett, nemes hal vihető el.

Naponta 2 db méretkorlátozással védett, nemes hal vihető el, egyéb halakból 3 kg.

Az elvihető legnagyobb méretkorlátozással védett, nemes hal súlya 4 kg, kivéve a harcsa.

 

Egyéb méretkorlátozások tagjainknak:

Süllő: elvihető 40-60 cm között, a súlykorlátozásoknak megfelelően.

Csuka: elvihető 40-80 cm között, a súlykorlátozásoknak megfelelően.

Harcsa: a legkisebb elvihető hal súlya 6 kg, 6 kg alatti harcsa nem vihető el.

Az egyesület tagjai számára az elvihető harcsa, csuka, süllő darabszám korlátozás alá esik, elvihető 3 db/év (összesen 9 db).

 

Az engedélyezett napi mennyiségű nemes hal kifogása után, a horgászat 1db gyűrűzetlen spicc bottal folytatható!

 

Gyermek egyesületi tag éves gyermekjeggyel halat nem vihet el. Hal elvitelére ifjúsági napijegy vásárlása esetén van lehetőség az ott feltüntetettek szerint.

 

 

1 napra szóló területi engedéllyel rendelkezőknek (napijegyeseknek):

 

A horgászati időszakok:

 

A 2021-es napijegyek elkészültétől az őszi telepítésig.

 

Felnőtt horgász naponta, összesen 2 db méretkorlátozással védett, pontyot vagy amurt vihet el, de összesen maximum 5 kilogrammot. A legnagyobb elvihető méretkorlátozással védett, ponty, amur súlya maximum 3 kg.

Egyéb                         3kg

 

Ifjúsági horgász naponta, összesen 1 db méretkorlátozással védett, pontyot vagy amurt vihet el. A legnagyobb elvihető méretkorlátozással védett, ponty, amur súlya maximum 3 kg.

Egyéb                          3kg

 

Gyermek horgász az országos horgászrend szerint, érvényes állami horgászjeggyel is horgászhat, de a fogott hal elvitelére csak ifjúsági napijegy váltása esetén van lehetőség, így naponta 1db méretkorlátozással védett pontyot vagy amurt vihet el. A legnagyobb elvihető méretkorlátozással védett, ponty, amur súlya maximum 3 kg.

Egyéb                         3kg

 

Az engedélyezett mennyiségű nemes hal (ponty, amur) kifogása után, a horgászat 1db gyűrűzettlen spicc bottal folytatható! Napijegyes horgász ragadozó halat nem vihet el!

 

Napijegyes horgász napkeltétől-napnyugtáig horgászhat.

 

A napijegyes horgász köteles a napijegyen feltüntetni a fogott halat, és a napijegyet a kijelölt gyűjtőben elhelyezni.

 

 

5). A horgászati időszakok tagjainknak:

Felnőtt és ifjúsági horgászok esetén nincs korlátozás, gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, napkeltétől napnyugtáig.

 

6). Parkolás, Közlekedés, környezetvédelmi szabályozás

A tó partján gépjárművel tartózkodni tilos! Kivéve rendezvények ideje alatt vezetőségi engedéllyel, és a faházak építésénél!

Parkolni csak a kijelölt parkolókban engedélyezett. A tó melletti földutakon a maximális engedélyezett sebesség 20 km/h.

A vízparton lármázni, rádiót, magnót hangosan hallgatni, mások pihenését zavarni tilos!

Aki a horgászhelyén található szemetet a horgászat befejezése után nem szedi össze, illetve azt nem viszi el, minimálisan (a szemét mértékétől függően) 3 hónap eltiltással büntetjük!

7). Társadalmi munka

Egyesületünk évente legalább 5 alkalommal szervez társadalmi munkát, amelyről tagjainak értesítést küld. A részvétel 3 alkalommal kötelező, illetve 5.000 Ft/alkalom befizetésével megváltható. A társadalmi munkák során jelenléti íven, a horgász aláírásával igazolja a részvételt. A saját területen (stég/faház) végzett munka nem számít társadalmi munkának.

A Helyi Horgászrend egyéb korlátozásai a 2013. évi CII. törvényben és a MOHOSZ Országos Horgászrendjében (2021.01.08) foglaltak szerint értendők.

A Helyi horgászrend szabályait a vezetőség nyomós okkal megváltoztathatja, amiről utólag a közgyűlésnek beszámolni és azt hatályba lépéskor a tározók partjain, illetve az interneten kihirdetni köteles.

 

Területi jegy árak (csak tagok részére):

 

Felnőtt éves területi jegy: 30.000 Ft

Gyermek éves területi jegy: 1.000 Ft (hal elvitelére nem jogosít, csak tagok gyermekei, unokái részére váltható)

Érvényes visszavonásig!

Napijegy árak:

Felnőtt: 5000 Ft

Fogható: 2db ponty vagy amur (lásd horgászrend), 3 kg egyéb hal

Felnőtt Sportjegy: 2500 Ft

Hal elvitelére nem jogosít. Haltartó használata nem megengedett, a fogott halat azonnal vissza kell helyezni a tóba.

Ifjúsági, gyermek: 2000 Ft

Fogható: 1 db ponty vagy amur, 3 kg egyéb hal

Gyermek: 500 Ft (hal elvitelére nem jogosít)

Vendég jegy: 24 órás (6.00-6.00-ig) jegy, amely éjszakai horgászatra is jogosítja a napijegyes horgászt. Csak tagunk válthatja ki a nem tag részére, illetve csak egy egyesületi taggal együtt jogosít, péntek vagy szombat éjszakai horgászatra: 5000 Ft

Fogható: 2db ponty vagy amur (lásd horgászrend), 3 kg egyéb hal

 

Napijegyek válthatók:

Kópházi horgászbolt – Kópháza, Soproni u. 21/B.

Biolex gazdabolt – Nagycenk, Dózsa krt. 4.

Fehér ló vendéglő – Nagycenk Vám u. 1.

Angel Sport horgászbolt – Sopron, Ötvös u. 12.

 

HALŐRÖK

Demsa Szabolcs

0620/3980853

Balogh János

0620/9187839

Henn Márton

0630/3649051

Sipőcz Zsolt

0620/3946750

Élő Péter

0630/6931080

Lugosi Lajos

0620/3832653

Vadas József

0620/4557232