Bemutatkozás

 

Az Aranypatak horgászegyesület 2013 februárjában alakult, 15 alapító taggal. Célunk volt, hogy létrehozzunk egy tavat Nagycenken ahol minden horgász és pihenni vágyó megtalálja a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét. Azóta létrejött a közel 1,5 hektáros tavunk, hivatalos elnevezése szerint a Laposréti-tó. Egyesületünk jelenleg 65 taggal működik, jelenleg tagfelvétel nincs.

Horgászrend

A nagycenki Aranypatak Horgászegyesület 2022. évi helyi horgászrendje

 

A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a helyi horgászrend pontos ismeretében, annak betartásával és érvényes horgászokmányok birtokában lehet, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is tilos, illetve horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.

A Helyi Horgászrend megsértőjének (napijegyes horgász esetén is) a területi engedélyét, napijegyét a szolgálatban lévő halőrünk vagy az ellenőrzésre jogosult személy haladéktalanul bevonhatja!

Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azt fegyelmi felelősség terheli, az egyesület fegyelmi szabályzatának megfelelően, túl az esetleges hatósági eljáráson.

Minden horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége, ellenőrzésre jogosult személy, stb.) bejelenteni! Ennek elmulasztása is vétség!

1). Általános rendelkezések:

A Helyi Horgászrendtől eltérő tilalmak és korlátozások (telepítés esetén) a kihelyezett hirdetőtáblákon folyamatosan megtekinthetők, azok ismeretének hiánya nem mentesít a horgászt a felelősségre vonás alól! Az évi telepítésekről, valamint az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről a vezetőség szükség szerint intézkedik, és időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.

Tavunkon a horgászrend betartásának ellenőrzését halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, és az intézkedéseinek eleget tenni, akár naponta többször is. Az ellenőrzésre jogosult személyek segítése kötelessége minden horgásznak, beleértve a helyszíni tanúskodást is. Az ellenőrzésre jogosult személyek a horgász járművét feltartóztathatják, a jármű vezetőjét igazoltathatják, a járművet és szükség szerint a személy csomagját és ruházatát átvizsgálhatják. Az okmányok átadásának megtagadása, illetve az ellenőrzés akadályozása a hatályos törvények szerint bűncselekménynek minősül!

Az ellenőrzésre jogosult a szabálysértésről illetve az azt bizonyító körülményekről, eszközökről hang, kép illetve video felvételt készíthet, amit az eljáró szerv bizonyítékként fegyelmi eljárás során felhasználhat.

A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halak kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A megtartani kívánt hal súlyának ellenőrzése kizárólag digitális mérleggel lehetséges, a becslés nem elegendő! Horgásztavunkon a kötelező a halmatrac használata, illetve a horog ütötte seb lefertőtlenítése (sebfertőtlenítő) azoknál a halaknál, amelyeket a horgász visszaenged a vízbe! A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos (szabálysértés). A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben (de nem vödörben, kivéve a csalihalnak szánt egyedeket) kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni tilos! A tóparton a halpucolás nem megengedett!

A faj szerinti tilalom alá eső, vagy a méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben, Nem dobva, rugdosva akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot „kitépni” tilos, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

A horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épp nem horgászik.

A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal, a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége! Pontatlan vagy gondatlan vezetése, esetleg változtatása eljárás tárgyát képezi.

A tóba idegen vízből származó halat engedély nélkül rakni tilos!

 

2). A horgászat helyi feltételei:

Tavunkon (Laposréti-tó, víztérkód 08-0135-1-5) foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyeken való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó, a szomszéd horgásztól legalább 5 méter távolságot meg kell tartani. A faházas horgászhelyeken bárki horgászhat, de a tulajdonos előjogot élvez! Amennyiben a faház/stég tulajdonosa azt használni kívánja, felszólítására a horgászhelyet el kell hagyni!

Tavunkon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni tilos (kivétel az egyesület saját csónakja)!

Horgászni felnőtt horgásznak, egyidejűleg 2 darab horgászbottal, és botonként 2 darab horoggal, ifjúsági horgásznak és turista horgászjeggyel rendelkezőknek 1 darab bottal, és 2 darab horoggal engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható. A horgászhelyet sötétedés után jól látható fénnyel ki kell világítani.

Ifjúsági horgász 1 darab bottal és 2 darab horoggal horgászhat.

Gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, 1 darab bottal és 2 darab horoggal napkeltétől napnyugtáig.

Az egyesület horgásztaván 3 ágú horog használata csak műcsalin engedélyezett!

A merítő szák használata kötelező, azt kifejezetten rendeltetésszerű céllal szabad használni, csalihal illetve ívó halak fogására használni tilos!

A csalihal fogó háló nem minősül horgászbotnak.

A kifogott hallal szemben kötelező a kíméletes bánásmód! Előírás a kíméletes fárasztás! Szigorúan tilos nagy halakkal állva fényképezgetni, fényképezéskor a hal kopoltyúlemeze alá nyúlni!

A horgász a bevetett készségeitől rövid időre oly mértékben távolodhat el, hogy a kapást észlelhesse, a bevágást és a hal fárasztását a lehető leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy készségeit nem láthatja, illetve a kapást nem észlelheti, köteles azokat a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető ok miatt, segítségadást a szomszédnak, halőrnek vagy a szákolás idejére.

Szigorúan Tilos a tóban fürödni, úszni, vízi járművel közlekedni, a tó befagyott jegére lépni! Kutyát a tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat (csak pórázon!), a vízimadarakat és legfőképp a horgászokat ne zavarja. A horgásztóban kutyát fürdetni tilos!

Több horgász egymás melletti horgászata közben, nézeteltérés esetén a követendő dobási irány a tó vasútvonalhoz közeli végét lezáró gáttal párhuzamos képzeletbeli egyenes.

Tavunkon a szoktató és csalogató etetés engedélyezett, de az etetőhajó használata és a behordás bármely formájában tilos!

 

3). Az Egyesület fajlagos tilalmai:

Egyesületünknél védett halfaj a compó. Kifogása esetén kíméletesen visszahelyezendő!

A VÍZTERÜLETEN AZ ORSZÁGOS HORGÁSZREND SZERINTI TILALMI IDŐK ÉRVÉNYESEK!

A pontytilalom 2022. május 2-tól május 29-ig tart, a május 29-i horgászverseny oldja fel! A tilalom ideje alatt egyesületünk napijegyet nem értékesít!

Ezeken felül az egyesület vezetősége a telepítések idejére tilalmi időt rendelhet el, amiről időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon keresztül.

 

4). Elvihető halak mennyisége:

Felnőtt egyesületi tagoknak:

Évente (területi jegyenként) 20 db méretkorlátozással védett, nemes hal.

Egy horgász részére egy halgazdálkodási vízterületen – ide nem értve az igazoltan elveszett vagy megsemmisült jegy pótlását – egy darab éves területi jegy adható ki.

Hetente 5 db méretkorlátozással védett, nemes hal vihető el.

Naponta 2 db méretkorlátozással védett, nemes hal vihető el, egyéb halakból 3 kg.

Az elvihető legnagyobb méretkorlátozással védett, nemes hal (ponty, amur, süllő, csuka) súlya 4 kg, kivéve a harcsa.

 

Egyéb méretkorlátozások tagjainknak:

Süllő: elvihető 40-60 cm között, a súlykorlátozásoknak megfelelően (maximum 4 kg).

Csuka: elvihető 40-80 cm között, a súlykorlátozásoknak megfelelően (maximum 4 kg).

Harcsa: elvihető 6-10 kg között. Az ettől eltérő kisebb vagy nagyobb példányok kíméletesen visszahelyezendők. Az albínó harcsák védelem alatt állnak, elvinni tilos őket!

Az egyesület tagjai számára az elvihető harcsa, csuka, süllő darabszám korlátozás alá esik, elvihető 3 db/halfaj/év (összesen 9 db).

Az engedélyezett napi mennyiségű nemes hal kifogása után, a horgászat 1db gyűrűzetlen spicc bottal folytatható!

Gyermek egyesületi tag éves gyermekjeggyel halat nem vihet el. Hal elvitelére ifjúsági napijegy vásárlása esetén van lehetőség az ott feltüntetettek szerint.

 

1 napra szóló területi engedéllyel rendelkezőknek (napijegyeseknek):

A horgászati időszakok:

A 2022-es napijegyek elkészültétől az őszi telepítésig.

Felnőtt horgász naponta, összesen 2 db méretkorlátozással védett, pontyot vagy amurt vihet el, de összesen maximum 5 kilogrammot. A legnagyobb elvihető méretkorlátozással védett, ponty, amur súlya maximum 3 kg.

Egyéb                         3kg

Ifjúsági horgász naponta, összesen 1 db méretkorlátozással védett, pontyot vagy amurt vihet el. A legnagyobb elvihető méretkorlátozással védett, ponty, amur súlya maximum 3 kg.

Egyéb                          3kg

Gyermek horgász az országos horgászrend szerint, érvényes állami horgászjeggyel is horgászhat, de a fogott hal elvitelére csak ifjúsági napijegy váltása esetén van lehetőség, így naponta 1db méretkorlátozással védett pontyot vagy amurt vihet el. A legnagyobb elvihető méretkorlátozással védett, ponty, amur súlya maximum 3 kg.

Egyéb                         3kg

Az engedélyezett mennyiségű nemes hal (ponty, amur) kifogása után, a horgászat 1db gyűrűzettlen spicc bottal folytatható! Napijegyes horgász ragadozó halat nem vihet el!

Napijegyes horgász napkeltétől-napnyugtáig horgászhat.

A napijegyes horgász köteles a napijegyen feltüntetni a fogott halat, és a napijegyet a kijelölt gyűjtőben elhelyezni.

 

 

5). A horgászati időszakok tagjainknak:

Felnőtt és ifjúsági horgászok esetén nincs korlátozás, gyermek horgász csak felnőtt felügyeletével horgászhat, napkeltétől napnyugtáig.

 

6). Parkolás, Közlekedés, környezetvédelmi szabályozás

A tó partján gépjárművel tartózkodni tilos! Kivéve rendezvények ideje alatt vezetőségi engedéllyel, és a faházak építésénél!

Parkolni csak a kijelölt parkolókban engedélyezett. A tó melletti földutakon a maximális engedélyezett sebesség 20 km/h.

A vízparton lármázni, rádiót, magnót hangosan hallgatni, mások pihenését zavarni tilos!

Aki a horgászhelyén található szemetet a horgászat befejezése után nem szedi össze, illetve azt nem viszi el, minimálisan (a szemét mértékétől függően) 3 hónap eltiltással büntetjük!

 

7). Társadalmi munka

Egyesületünk évente legalább 5 alkalommal szervez társadalmi munkát, amelyről tagjainak értesítést küld. A részvétel 3 alkalommal kötelező, illetve 5.000 Ft/alkalom befizetésével megváltható. A társadalmi munkák során jelenléti íven, a horgász aláírásával igazolja a részvételt. A saját területen (stég/faház) végzett munka nem számít társadalmi munkának.

A Helyi Horgászrend egyéb korlátozásai a 2013. évi CII. törvényben és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezései és a MOHOSZ Országos Horgászrendjében (2022.01.11.) foglaltak szerint értendők.

A Helyi horgászrend szabályait a vezetőség nyomós okkal megváltoztathatja, amiről utólag a közgyűlésnek beszámolni és azt hatályba lépéskor a tározók partjain, illetve az interneten kihirdetni köteles.

 

Területi jegy árak (csak tagok részére):

Felnőtt éves területi jegy: 35.000 Ft

Gyermek éves területi jegy: 1.000 Ft (hal elvitelére nem jogosít, csak tagok gyermekei, unokái részére váltható)

Érvényes visszavonásig!

 

Napijegy árak:

Felnőtt: 6000 Ft

Fogható: 2db ponty vagy amur (lásd horgászrend), 3 kg egyéb hal

Felnőtt Sportjegy: 3000 Ft

Hal elvitelére nem jogosít. Haltartó használata nem megengedett, a fogott halat azonnal vissza kell helyezni a tóba.

Ifjúsági: 2000 Ft

Fogható: 1 db ponty vagy amur, 3 kg egyéb hal

Gyermek: 500 Ft (hal elvitelére nem jogosít)

Az úszós megyei egyesített gyermek területi jeggyel horgászó gyermekhorgászok halat nem vihetnek el. Hal elvitelére csak az ifjúsági napijegy megváltásával van lehetőség.

 

Az egyesület horgásztaván a „mágneshorgászat” nem engedélyezett.

 

Napijegyek válthatók:

Kópházi horgászbolt – Kópháza, Soproni u. 21/B.

BioLex gazdabolt – Nagycenk, Dózsa krt. 4.

Angel Sport horgászbolt – Sopron, Ötvös u. 12.

 

HALŐRÖK
Demsa Szabolcs 0620/3980853
Balogh János 0620/9187839
Henn Márton 0630/3649051
Sipőcz Zsolt 0620/3946750
Élő Péter 0630/6931080
Lugosi Lajos 0620/3832653
Vadas József 0620/4557232
Nemes Gyula 0630/8548084